Schlagwort: Kompass

Énard, Mathi­as: Kompass

Der Roman Kom­pass des fran­zö­si­schen Ori­en­ta­lis­ten und Schrift­stel­lers Mathi­as Énard ist seit der dies­jäh­ri­gen Leip­zi­ger Buch­mes­se in aller Mun­de. Erschie­nen ist er aller­dings bereits im…